HYPO CENA

Projektová, stavební a realitní kancelář

VLASTNIT NEMOVITOST JE DOBRÝ POCIT A DOBŘE JI POSTAVIT ČI PRODAT TAKÉ

ČLOVĚK A NEMOVITOST

Při posuzování kvality stavby je třeba přistupovat okem současného nebo budoucího uživatele. Člověk by neměl být sluhou nemovitosti ale naopak. Někdo se cítí skvěle v rodinném domě, jiný zase v pohodlném bytě, pro jiného je důležitý spíše rekreační objekt, protože mu dává pohybové aktivity. Ke konečným rozhodnutím o jednotlivých zakázkách patří prohlídka a vyhodnocení podkladů. Záležitosti kolem staveb vyžadují nespěchat. Zvláště pokud je záměrem výstavba nebo přestavba budovy a to i doplňkové ke stavbě hlavní. Vycházet je třeba z projektového úkolu a vypracovaného záměru. Stavebníci bez zkušeností tuto fázi podceňují a pak si to vyčítají.

DESÍTKY LET ZKUŠENOSTÍ

Obchodní korporace HYPO CENA s.r.o. byla založena v roce 1994 a je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod vložkou C-34294. Převážná část obchodů, na kterých jsme se podíleli, je z historického území Středolabí s centrem v Kolíně, ale zakázky realizujeme po celé republice a našimi klienty jsou i Češi trvale žijící v zahraničí nebo naopak cizinci usazení v Česku. Od začátku firmu vlastní pouze jeden společník. Proto je její působení stále konzistentní. Také obezřetné jednání firmy nikdy nepřivedlo a ani nemohlo přivést firmu do problémového hospodaření. Nikdy jsme nepotřebovali úvěr.

Oceňování nemovitostí

Nemovitosti jsou majetek a ten se oceňuje hodnotou, která by byla dosažena při dobrovolných prodejích obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv. Do její výše se však nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Tato odhadnutá cena, která vyjadřuje obvyklou tržní hodnotu, se stanovuje na základě odborného vyhodnocení jednotlivých ocenění zpracovaných mezinárodně uznávaným standardem, to je nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem anebo jejich kombinací. U obytných domů a jednotlivých bytů se při stanovení hodnoty vychází z předpokladu, že budou uvolněny a budou převáděny prázdné. V praxi se termíny cena a hodnota někdy laicky zaměňují. Cena je pojem používaný pro požadovanou nebo zaplacenou částku za věc nebo službu. Částka je tak historickým faktem. Ale nemusí vždy mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. Vlastní tržní cena vznikne při realizovaném obchodu. 

Významné budovy dostávají svůj titul v městské encyklopedii KOLÍNSKÉ POJMY 

Hodnota není skutečnou cenou

Je to ekonomická kategorie, vyjadřující vztah mezi věcí a službami, mezi kupujícími a prodávajícími. Jedná se o možnost dohodnout obchod. Podle ekonomického vyjádření hodnota vyjadřuje užitek resp. prospěch k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. V tržním hospodářství existují síly, které v dlouhodobém průměru přibližují hodnotu k reprodukční ceně. Odhad podle jeho stavu ke dni ocenění se proto odvíjí od výstavby, užívání a trhu s nemovitostmi. Na objektivně stanovenou cenu má vliv celá řada faktorů. Nemovitosti jsou ojedinělými věcmi dlouhodobějšího charakteru. Cena za ně dosahovaná může být v jistých časových obdobích nebo zvláštním vztahem účastníků i velmi odlišná od jejich hodnoty. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!