Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY V SOUVISLOSTI S TÍM, ŽE 25.5.2018 VSTOUPILO V ÚČINNOST NAŘÍZENÍ EU2016/679 (GDPR)

Správcem vašich osobních údajů a vlastníkem internetových stránek www.hypocena.cz je česká společnost HYPO CENA s. r. o.

Vaše osobní údaje jsou sbírány jen pro činnost této naší společnosti a to pro účely sjednání dohody, uzavření smlouvy nebo zplnomocnění k obstarání podkladů k záměrům zákazníka. Bližší informace jsou uvedeny v textu níže.

Při správě osobních údajů se HYPO CENA s. r. o. řídí výše uvedenými Zásadami o ochraně osobních údajů, kterými je vázána.

O jaké údaje se jedná:

  1. Údaje, které sdělíte: název subjektu, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa.
  2. V případě záležitosti týkající se věci nemovité navíc sdělíte: adresu sídla nebo místa trvalého pobytu, datum narození, rodné nebo identifikační číslo.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies.

Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nám současně udělujete souhlas i se zpracováním vašich dočasných i trvalých cookies, které v nastavení svého prohlížeče můžete kdykoliv smazat.

Třetí strany, se kterými spolupracujeme a které nakládají s údaji o nemovitostech, nikoliv s vašimi osobními údaji podle bodů 1. a 2.:

  • Google 
  • Facebook

1. Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků společnosti HYPO CENA s. r. o., kdy společnost HYPO CENA s. r. o. získává vaše osobní údaje přímo od vás nebo z veřejných dat. Termíny "my", "nám", "nás", "náš" apod. v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů odkazují na HYPO CENA s. r. o., IČO:49827707, se sídlem Šotnovská 580, Kolín 28002, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 34294. Pokud jsou vaše osobní údaje nám předány, můžeme být správcem vašich osobních údajů. Společnost HYPO CENA s. r. o. neodpovídá za používání osobních údajů ze strany třetích stran. Pokud použijí vaše osobní údaje jiným způsobem, jsou povinni vám poskytnout další informace o ochraně osobních údajů, aby dodrželi své vlastní povinnosti podle právních předpisů týkajících se ochrany údajů.

2. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem "osobní údaje" v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme buď přímo od vás, nebo od vašich zástupců, kteří nám je mohou poskytnout. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla).

Vaše datum narození a rodné nebo identifikační číslo.

Informace o spoluvlastnících vašich nemovitostí.

Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích).

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete odstranit, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

3. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

Pro vyřízení vaší objednávky

Když zadáte svou objednávku týkající se nemovitosti, používáme vaše osobní údaje za účelem vyřízení objednávky. Můžeme vás kontaktovat e-mailem a/nebo SMS, abychom vám poslali potvrzení o přijetí objednávky, o platbě a stavu objednávky. Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

Abychom vás informovali o našich nabídkách, které by se vám mohly líbit.

Na základě informací, které o vás uchováváme, se vám také na internetu může objevovat reklama související s činností HYPO CENA s. r. o. Splňuje to naše obchodní zájmy efektivního nabízení našich služeb. Pokud od nás nechcete dostávat sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Pokud komunikujete se společností HYPO CENA s. r. o. zveřejňováním příspěvků nebo zasíláním zpráv v sociálních médiích, můžeme za tímto účelem použít osobní informace obsažené v příspěvcích v sociálních médiích.

Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů.

Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely. Pokud neexistuje žádná konkrétní právní povinnost, kterou bychom měli splňovat, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem splnění našich oprávněných zájmů při řízení naší obchodní činnosti a zajištění přesnosti a platnosti našich záznamů.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese hypocena@seznam.cz. Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout společnosti HYPO CENA s. r. o. své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud nám určité informace neposkytnete, nemusí být společnost HYPO CENA s. r. o. schopna splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát identifikaci vaši nemovitosti, nebudeme vám schopni pomoci s řešením např. projektového úkolu.

4. Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

katastrální úřad, stavební úřad, státními organizacemi;

subdodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků.

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi. Společnost HYPO CENA s. r. o. používá vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které jsou předávány. Náš poskytovatel e-mailových systémů a poskytovatelé IT podpory a údržby IT systémů mají zavedené standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. 

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace týkající se zpracování objednávek bude společnost HYPO CENA s. r. o. uchovávat po dobu 12 let. Společnost HYPO CENA s. r. o. může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud na vaši záležitost může navazovat další souvislost. Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u nás aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro daňové účely či účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků. Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely případných aktivit, týkajících se dotčených nemovitostí, ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, aby společnost HYPO CENA s. r. o. dále vaše údaje pro obchodní účely nezpracovávala. Rovněž nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje za obchodním účelem v případě, že jste v minulosti udělili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů. Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají společnosti HYPO CENA s. r. o. nadále vaše osobní údaje zpracovávat.

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na příslušný orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

7. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete na adresu naší společnosti.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!