Byt 3+1 v Kolíně

Cena 4 200 000 Kč

Nabízíme k prodeji pohodlný a prostorný byt 3+1 o rozloze 74 m2 v Kolíně v ulici Na Magistrále. Byt se nachází v sedmém poschodí, skládá se ze tří vzájemně neprůchozích pokojů, kuchyně, předsíně, samostatné koupelny, toalety, lodžie (dostupné ze dvou pokojů) a sklepní kóje. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 73,76 m2. Do této výměry není započtena lodžie velikosti 7,9 m2. Byt má zděné jádro a je opatřen novými plastovými okny, dům byl navíc před nedávnem opatřen novým zateplením fasády. Ve sklepních prostorách lze využívat rovněž kolárnu. Dům disponuje dvěma výtahy, přičemž k jednomu z nich vede bezbariérový přístup. V okolí je dostupná téměř veškerá občanská vybavenost (školka, škola, obchody, MHD atd.). Před domem je možnost parkování. Ohledně dalších informací či sjednání prohlídky nás prosím kontaktujte. V případě více zájemců si majitel vyhrazuje právo upřednostnit nejvýhodnější nabídku. Hypotéku zařídíme.


Zahrádkářská chata v Kolíně

Cena 750 000 Kč

Nemovitost se nachází v zahrádkářské osadě Višňovka v lokalitě rybníka Peklo v městské části Kolín II. Tvoří ji budova zahrádkářského domku na stavební parcele č. st.5924 (na obrázku vybarvená modře) a částečně na pozemkové parc. č. 2436/3. Pozemek je ve vlastnictví jiných subjektů. Základní organizace (ev. č. 104001) Českého zahrádkář- ského svazu Kolín (ičo: 486 64 910) zahrádku eviduje pod č. 4. Součástí pozemku není oceňovaná stavba, což konstrukčně je nepodsklepený přízemní objekt. Zděná budova s pultovou střechou, postavená na základových pasech ve 20. století, je dobře udržována. Dispozice podlaží obsahuje světnici, záchod a kůlnu. Střešní krytině chybí žlaby a svody, fasáda není chráněna ani nátěrem. Domek je připojen na elektrickou síť a veřejný vodovod. Splašky jsou svedeny do žumpy. Vedle domku stojí otevřený dřevěný přístřešek. Porosty a venkovní úpravy jsou součástí neoceňovaného pozemku, na kterém stojí další stavby které vlastní jiní členové zahrádkářského spolku. Všichni za užívání pozemku platí zahrádkářského svazu podle užívané výměry.


Prodejna v Kořenicích

Cena 2 500 000 Kč

Budova prodejny smíšeného zboží má čp.85 a prodává se s pozemkem poblíž průtahu obcí. Jedná se o jedinou prodejnu potravin v obci. Všechny tři parcely leží podle územního plánu v zóně OM = plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední. Územní plán považuje stávající občanské vybavení jako sloužící občanům v rozsahu odpovídajícím možnostem rozvoje obce. Navíc rozmístění zařízení veřejného občanského vybavení se považuje za stabilizované, čímž se de facto tvrdí, že úbytek by se obyvatelstva dotkl negativně. Protože se jedná o nemovitost místně jedinečné komodity, je třeba uvažovat se zvýšenou hodnotou. Naopak nemoderní stav a stísněný příjezd pro zásobování z veřejného prostranství, budou vést ke snížení ceny. Oceňovaná nemovitost působí zvenku dobrým dojmem. Hodnotu nemovitosti snižují náklady na nutné oddělení části pozemku. Hodnotu zvyšuje především napojení na veřejnou kanalizaci a na vodovod. Objekt je dispozičně v uživatelské věci prostorný. Navíc s pomocí nástavby by šel přestavět na standardní rodinný dům, zvláště když je v KN zapsán jako objekt k bydlení. Hodnotu nemovitosti lze zvýšit např. účelovým využitím zahrady v sounáležitosti s provozem prodejny. Nemovitost je vhodná pro hypoteční ručení. Ocenění nemovitostí bylo odhadnuto na 5 003 640 Kč. První zpráva o obci Kořenice je z roku 1358. Počátkem 16. století náležely Kořenice s Hlízovem Ažbětě, dceři Řehoře, kráječe sukna z Kutné Hory. Roku 1545 se dostaly do držení Václava Popela z Vesce, roku 1588 Jiřímu Voděradskému z Hrušova, který koupil nejen Kořenice, ale i sousední Ratboř a spojil obě v jeden statek. Vesnice zůstala u panství Ratboř až do roku 1848.


Rekreační chata v Písečné

Cena 1 900 000 Kč

Chata leží na okraji malé obce mezi městy Žamberk a Letohrad. Prodávanou nemovitost představuje především stavebně dokončená chata. Nemovitost je přístupná z veřejného prostranství po zpevněné komunikaci. Pozemek tvoří 3 parcely. Tvar pozemku je nepravidelný, terén je sklonitý, v části strmý. Kultura pozemku je zastavěná plocha a nádvoří resp. trvalý travní porost. Vedlejší stavbu tvoří přízemní kůlna. Objekt je dřevěný s pultovou střechou s plechovou vlnitou krytinou. Podlahy jsou prkenné. Příslušenství a součásti tvoří trvalé porosty, zpevněná plocha chodníku, přípojky sítí a oplocení. Hlavní stavbu tvoří částečně podsklepený přízemní objekt s podkrovím. Tvar půdorysu je obdélníkový. Budova vznikla v 70.letech 20.století přestavbou chalupy čp.16. Spodní část původního objektu z 19.století zůstala zachována. Dispozice místností: kuchyně, pokoj, 4 ložnice, záchod, předsíňka, sklep. Konstrukčně jde o zděný objekt na zákl. pasech, stropy hurdiskové a klenbové, v podkroví stropy trámové, střecha sedlová krytá vlnitým plechem. Okna zdvojená, vytápění ústřední s kotlem na uhlí. Voda je rozvedena jen studená. Technický stav je podprůměrný. Závady: vlhkost zdiva a stropů v přízemí.  

Obestavěný prostor [m3]: spodní 2.80*4.80*1.97 = 26.48, vrchní 6.30*2.70*2.20 = 37.42, zastřešení 6.70*6.00*5.00/2.00 = 100.50

Kontakt na makléře: 603 447 740

Kontaktujte nás a domluvte si prohlídku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!